Pealeht » ARENDAVAT LAUAMÄNG » 0773 MATCH &SNATCH

0773 MATCH &SNATCH

  • - Laos : 1 tk.
  • - Koduleht:
  • - Vanus: 3 +
  • Hind: 10.50 €

MATCH &SNATCH [SOBITA JA NAPSA] on väikelastele mõeldud haarav ja lõbus mäng, mis arendab kujutlusvõimet, õpetab loogilist mõtlemist ja esemete ühendamist (esemetevaheliste seoste kujundamist). Mängu eesmärgiks on leida ja koguda kokku kaardid, mis on seotud mänguväljal oleva kujutisega, millele mängunupp kukub. Tegutsege kiiresti, et leida seosed ja saavutada võit!
Tähelepanu: mängus on 108 kaarti (36 komplekti, 3 kaardi kaupa). Kõigi kaartide kõrvuti üksteise kõrvale paigutamiseks on vaja märkimisväärselt ruumi. Mängus olevate kaartide arvu saab vähendada, kui eemaldada kindlaksmääratud arv kaardikomplekte. Vaadake alternatiivvariantide lõigust juhiseid selle kohta, kuidas seda teha.
Mängu ülespanek: pange mänguväli keskele, segage kaardid läbi ja pange need, pildipool ülespoole, mänguvälja kõrvale, nii et need oleksid kõigile mängijatele hõlpsasti kättesaadavad. Kaartidel olevad kujutised peavad olema mängijatele hästi nähtavad. Laske kõigil mängijail valida välja mängunupp ja panna see noolega tähistatud kohale.
Mängu käik: mängu eesmärgiks on koguda kokku 18 kaarti. Mängu alustab noorim mängija. Kui jõuab kätte teie järjekord, visake täringut ja liigutage mängunupp täringul välja tulnud silmade arvu võrra edasi. Te võite käia mistahes suunas, väljaarvatud diagonaalis ja mängunupp võib teha teel olles pöördeid. Igal mänguväljal oleval kujutisel on sellise kuju piirjooned, mida on kujutatud ka ühel kaartidest. Pärast seda, kui teie nupp sattub mänguvälja ühele kujutisele, keerab teie vasakpoolne naaber ümber liivakella. Liivakell näitab aega, mis teil on selleks, et leida kiiresti 3 kaarti: see kaart, millel on samasugune kujutis, nagu ka mänguväljal oleval kujutisel ja veel 2 omavahel loogiliselt seotud kaarti (näiteks laeva kujutis seostub ankru ja roolirattaga).
Pange etteantud aja möödumisel õigesti määratud kaardid kõrvale - need kaardid tähistavad teie punkte. Teie käik lõppeb ja mäng jätkub kellaosuti liikumise suunas. Kui kujutiste kokkulangemise suhtes peaks tekkima kahtlusi, kontrollige kaardi tagumist külge (kõigi kolme omavahel seotud kaardi tagaküljel on sama number). Kui olete valinud välja vale kaardi, pange see mängu tagasi. Kui lõpetate käigu sellel kohal, kus olid mängust väljalangenud kaardid, siis ei juhtu midagi. Mänguväljal siinkohal lõpp-punkti ei ole. Mäng lõppeb siis, kui üks mängijaist saavutab võidu või kogub kokku 18 kaarti.
Alternatiivvariandid
Mängu lihtsustamiseks (ja lühendamiseks) on mitmeid võimalusi. Allpool on esitatud variantide loend, keerulisemalt lihtsamale:
1) Mängijad tohivad vaadata enne mängu algust kaarte, et tutvuda kujutistega.
2) Mängijad võivad vähendada mängus olevate kaartide hulka, eemaldades kaardid, millel on näidatud täpsed mänguväljal olevad kujutised. Seejuures peate käigujärjekorra kättejõudmisel otsima üles üksnes 1-2 kaarti, mis vastavad loogiliselt mänguväljal olevale kujutisele.
3) Mängijad tohivad vähendada mängus olevate kaartide arvu veelgi, eemaldades teatud kindla arvu komplekte, näiteks, kaardid alates kuue "silmaga" kaartidest, mis tähendab kogu ruumide tulba eemaldamist mänguväljalt. Siis on eemaldatud tulbad mängust väljas kõigile mängijaile, kes ei saa oma mängunuppe neil kohtadel liigutada. Näiteks, kui mängijad lepivad kokku selles, et jäetakse välja üks tulp mänguvälja paremal küljel, peavad nad eemaldama tulbast 6 vastavat kaardikomplekti (kokku 18 kaarti).
4) Mängijad võivad vähendada mängu võiduks vajalike punktide hulka, kuni 15, 12 või koguni 9 kaardini.
5) Lõpuks võivad mängijad eemaldada kõik kaardid, peale nende, millel on näidatud mänguväljal olevate kujutiste täpsed kujutised (soovitatakse väga väikestele lastele). 0773 MATCH &SNATCH

Tee päring toodele